Hướng Dẫn Kháng Hạn Chế Tài Khoản Quảng Cáo Facebook 2024: Khắc Phục Vô Hiệu Hóa Tài Khoản

Bạn đang gặp vấn đề với tài khoản quảng cáo Facebook bị hạn chế? Đừng lo, trong bài viết này mình hướng dẫn chi tiết để giúp bạn khắc phục … Xem thêm

Hạn chế quảng cáo tài khoản kinh doanh trên Meta

Trong bài viết này mình sẽ đề cập đến những cập nhật mới của Facebook về việc kháng nghị tài khoản quảng cáo kinh doanh trên Meta. Trong quá trình … Xem thêm

Tài khoản kháng về nhưng vẫn hạn chế

Tài khoản quảng cáo kháng về nhưng vẫn hạn chế đây là một trường hợp lỗi của Facebook. Hiện tại cũng chưa có cách nào kháng về. Mình kháng nghị … Xem thêm