CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Phuvn.com nghiêm túc trong việc bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của bạn. Tuyên bố về quyền riêng tư này giải thích các quan điểm và thực tiễn của chúng tôi liên quan đến quyền riêng tư và cách họ có thể liên quan đến bạn với tư cách là người dùng trang web của chúng tôi.

PHẦN 1 – CHÚNG TÔI LÀM GÌ VỚI THÔNG TIN CỦA BẠN?

Khi bạn duyệt trang web của chúng tôi, chúng tôi cũng tự động nhận địa chỉ giao thức internet (IP) trên máy tính của bạn để cung cấp cho chúng tôi thông tin giúp chúng tôi tìm hiểu về trình duyệt và hệ điều hành của bạn để chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm tốt hơn cho tất cả người dùng.

Tiếp thị qua email: Với sự cho phép của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn email về các sản phẩm mới, nội dung miễn phí và cao cấp (ví dụ: bài đăng trên blog, video trên YouTube, báo cáo, v.v.) và các sự kiện đặc biệt.

PHẦN 2 – SỰ ĐỒNG Ý

Khi chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn vì một lý do thứ cấp (ví dụ như đăng ký bản tin và thông điệp tiếp thị), chúng tôi sẽ hỏi bạn trực tiếp về sự đồng ý của bạn và cung cấp cho bạn cơ hội để rút lại sự đồng ý của bạn.

Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào một liên kết hủy đăng ký trên mạng được cung cấp ở cuối mỗi email chúng tôi gửi.

Bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào, bằng cách liên hệ với chúng tôi tại mr.nguyenphu0206@gmail.com

PHẦN 3 – CUNG CẤP THÔNG TIN NẾU ĐƯỢC YÊU CẦU

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi được pháp luật yêu cầu phải làm như vậy hoặc nếu bạn vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, nếu trang web của chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác, thông tin của bạn có thể được chuyển đến chủ sở hữu mới để họ có thể tiếp tục bán và hỗ trợ các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

QUAN TRỌNG:  Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhà quảng cáo, đối tác chiến lược hoặc nhà cung cấp. Một lần nữa, chúng tôi rất coi trọng sự riêng tư của bạn.

PHẦN 4 – BẢO MẬT DỮ LIỆU

Dữ liệu của bạn được lưu trữ thông qua lưu trữ dữ liệu, cơ sở dữ liệu của Infusionsoft và ứng dụng Infusionsoft nói chung. Họ lưu trữ dữ liệu của bạn trên một máy chủ an toàn phía sau tường lửa.

PHẦN 5 – BẢO MẬT

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý và tuân theo các thực tiễn tốt nhất trong ngành để đảm bảo thông tin đó không bị mất, sử dụng sai, truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin thẻ tín dụng của bạn, thông tin sẽ được mã hóa bằng công nghệ lớp cổng bảo mật (SSL) và được lưu trữ bằng mã hóa AES-256. Mặc dù không có phương thức truyền qua Internet hoặc lưu trữ điện tử nào an toàn 100%, chúng tôi tuân thủ tất cả các yêu cầu của PCI-DSS và thực hiện các tiêu chuẩn công nghiệp được chấp nhận chung.

PHẦN 6 – COOKIE

Phuvn.com sử dụng cookie để tạo trải nghiệm tùy chỉnh hơn cho người dùng và khách hàng của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi sử dụng cookie đăng nhập để các thành viên không phải nhập lại tên người dùng và mật khẩu của họ mỗi lần họ quay lại trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng pixel theo dõi (tức là Google Analytics) để hỗ trợ đo lường và theo dõi lưu lượng truy cập trang web của chúng tôi đang đến từ và để theo dõi hiệu suất của trang web của chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi sử dụng các pixel đáng chú ý từ Facebook và Google để hỗ trợ quảng cáo theo dõi được nhắm mục tiêu, tùy chỉnh.

PHẦN 7 – THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào, vì vậy vui lòng xem lại nó thường xuyên. Thay đổi và làm rõ sẽ có hiệu lực ngay khi họ đăng trên trang web. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ở đây rằng nó đã được cập nhật, để bạn biết về thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và trong mọi trường hợp, nếu có, chúng tôi sử dụng và / hoặc tiết lộ nó

CÂU HỎI VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn muốn: truy cập, chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi có về bạn, đăng ký khiếu nại hoặc chỉ muốn biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Cán bộ tuân thủ quyền riêng tư của chúng tôi tại: mr.nguyenphu0206@gmail.com